Baggerwerkzaamheden al ver gevorderd

Gepubliceerd op 22 mei 2017

Het waterschap is inmiddels een aardig eind gevorderd met baggerwerkzaamheden in de Liemers en zal deze volgens planning voor de bouwvak 2017 afronden.

De Uurlingstraat, Wehlse beek en Hoge Leiding zijn inmiddels gebaggerd. Enkele onderhoudspaden waar vrijkomende baggerspecie op is verwerkt moeten nog nader rijpen en daarna afgewerkt worden (zoals profileren, frezen en inzaaien). De aanliggende eigenaren die ook baggerspecie hebben ontvangen verwerken deze zelf.

De Wijde Wetering, Zevenaarse Wetering en Didamse Wetering worden momenteel nog hydraulisch (met zuigboot) gebaggerd. Bij het baggeren wordt de vrijkomende baggerspecie waar mogelijk mechanisch (met een mobiele kraan op rupsen) gebaggerd en op onderhoudspaden of aanliggende percelen verwerkt. Daar waar mechanisch baggeren niet haalbaar is wordt hydraulisch (met zuigboot) gebaggerd en met zuigleidingen naar (weiland)depotlocaties getransporteerd.

Voorde bouwvak van 2017 worden de werkzaamheden afgerond en wanneer de depotlocaties voldoende zijn gerijpt (ingedroogd) worden deze ook weer hersteld naar weiland of bouwland.