Planning en fasering

Gepubliceerd op 13 november 2013

De voorbereidingen voor het project zijn gestart in de winter van 2015/2016. Op 8 juni 2016 was er een informatiebijeenkomst waarvoor grondeigenaren en - gebruikers zijn uitgenodigd. In de maanden juni - augustus vinden individuele gesprekken plaats en wordt het werk aanbesteed. Het baggerwerk start volgens planning in september 2016 en duurt ongeveer tot mei 2017.