Planning en fasering

Gepubliceerd op 11 maart 2014

Op 17 augustus 2015is gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleveren van het materiaal en het plaatsen van de noodbrug over de molenkolk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de stuw en de watermolen gereed in oktober 2015. Aansluitend wordt de bypass omgevormd tot vispassage. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk voor het einde van 2015 gereed.