Planning en fasering

Gepubliceerd op 11 maart 2014

Op 17 augustus 2015 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleveren van het materiaal en het plaatsen van de noodbrug over de molenkolk. De werkzaamheden aan de stuw en de watermolen zijn begin 2016 afgerond.