Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 11 maart 2014

Waterschap Rijn en IJssel en de eigenaren van Berenschot’s Watermolen, hebben de handen ineen geslagen om samen de fraai liggende watermolen te herstellen.

Stuw

Voor het werk aan de stuw wordt eerst een bypass gemaakt om de stuw in de Boven Slinge heen. Hiervoor wordt onder andere met behulp van een heimachine een damwand geplaatst. Zo kunnen we de stuw droogzetten en kan de stuw worden gerenoveerd en geautomatiseerd in een stijl passend bij de monumentale watermolen. Ook de kademuren worden hersteld. De bypass wordt gebruikt voor de realisatie van de vispassage.

Vispassage

Zodra de werkzaamheden aan de stuw gereed zijn wordt de bypass, die gebruikt is om de stuw droog te leggen, door het waterschap omgevormd tot een vispassage. In de watergang komt een soort trap met verschillende compartimenten waarin de vissen het hoogteverschil bij de stuw kunnen overbruggen.

Watermolen

De familie Buunk heeft vorig jaar de binnen- en buitenzijde van de watermolen al gerenoveerd. Op het moment dat de stuw droog staat vervangen zij het waterrad. De molen heeft geen productiefunctie meer, maar heeft nog wel grote cultuurhistorische waarde. Met het werkende waterrad maken mensen nog kennis met de oude ambacht.

Stuwrechten

Op dit moment is de stuw bij de watermolen een van de laatste stuwen in Nederland die vanuit particulier bezit nog handmatig wordt bediend. De eigenaren van de watermolen zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van het waterpeil van de beek en het onderhoud van de stuw. In goed overleg is besloten de stuwrechten en de brug over te dragen aan het waterschap. Het waterschap gaat de stuw technisch verbeteren en automatiseren en straks op afstand bedienen.

Brug

De bestaande brug wordt vernieuwd en wordt eigendom van het waterschap. Het restaurant Berenschots Watermolen blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar door de aanleg van een noodbrug over de molenkolk.

Vispassage

Zodra de werkzaamheden aan de stuw gereed zijn wordt de bypass, die gebruikt is om de stuw droog te leggen, door het waterschap omgevormd tot een vispassage. In de watergang komt een soort trap van betonnen bakken met schotten waar vissen tegen de stroom omhoog kunnen zwemmen.