Planning en fasering

Gepubliceerd op 18 juli 2013

De uitvoering is in januari 2015 begonnen en is eind december 2015 opgeleverd. Er vindt een officiële opening voor de betrokken partijen plaats op 20 april 2016 om even stil te staan bij de gezamenlijk behaalde resultaten.