Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 18 juli 2013

Vispasseerbaarheid

Vissen kunnen nu weer ongestoord de Buurserbeek en Schipbeek optrekken. Stuwen vormen onneembare hindernissen. Daarom hebben we in dit project de stuwen passeerbaar gemaakt voor vissen. In totaal leggen we in de Buurserbeek en de Schipbeek 21 vispassages aan. Zo kunnen de vissen  weer door de hele beek trekken om bovenstrooms te paaien en verbetert de visstand.

Verbindingszone

De Buurserbeek en de Schipbeek zijn aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ), die migratie van diverse planten en dieren mogelijk moet maken. De beek is zo ingericht dat hij geschikt is voor vissen die van stroming houden. Dat betekent dat we naast de aanleg van vispassages ook de oevers natuurlijker hebben ingericht.

Niet te droog en niet te nat

Door de verandering van ons klimaat krijgen we in de toekomst meer te maken met hevige regenbuien en langdurige droogte. Daarom richten we beken en sloten zo in dat we in natte perioden op verschillende plaatsen in het stroomgebied water langer kunnen vasthouden. Op landgoed Het Lankheet hebben we een deel van het gebied zo ingericht dat we hier ook water kunnen parkeren. Zo beperken we wateroverlast elders, in bijvoorbeeld dorpskernen en op landbouwgronden, en wordt het in drogere periodes minder snel te droog. In totaal kunnen we nu langs de Buurserbeek en de Schipbeek samen ongeveer 170.000 kubieke meter water bergen, dat is vergelijkbaar met 75 zwembaden.