Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 18 juli 2013

Vispassages

In de Buurserbeek hebben we vispassages aangebracht door middel van zg. patches. Dat zijn boomstammen die een trede vormen in de beek. Cascades (traptreden) in de beek vervangen nu de stuwen. Ook in de Botterbeek zijn cascades aangebracht van natuursteen. Zo kunnen vissen weer stroomopwaarts zwemmen

Natuurlijke inrichting

We hebben de oevers natuurlijk (minder steil) ingericht. Dit is een vorm van beekherstel. Zo maken we het planten en dieren in en om het water zo gemakkelijk mogelijk om te leven. In de ondiepe waterstrook die ontstaat kunnen planten groeien en dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Behalve een mooiere oever levert het dus ook nog schoon water op.

Waterberging

Op dit traject creërden we ruimte om water tijdelijk te parkeren in perioden met veel neerslag. Deze waterberging realiseerden we op de grond van landgoed Het Lankheet. Er is een inlaatvoorzieningschuif aangelegd in de kade van de Buurserbeek. Met deze voorziening kan bij hoog water in de Buurserbeek water ingelaten worden op het landgoed. Dit versterkt de robuustheid en vermindert de kans op wateroverlast elders.

Recreatie

Dit project dient meerdere doelen. Naast natuur en waterberging profiteert ook recreatie sterk van dit project. De Botterbeek is voorzien van schutsluisjes zodat de Buurserpot (een traditionele schuit) weer kan varen. Dit initiatief is door het landgoed geïnitieerd en zij exploiteren deze voorziening.