Kansen in de wijk Coehoorn

Gepubliceerd op 24 april 2014

Waterschap Rijn en IJssel is een van de partners in het project Coehoorn en denkt mee over mogelijke kansen voor de ontwikkeling van de wijk. Samen met het Kunstlab en partners, maar ook met bewoners van de wijk. Het is een andere manier van werken dan gebruikelijk. Wat betekent dit in de praktijk en hoe is het contact met de bewoners?

Structuur en planning loslaten

Marga Limbeek, beleidsadviseur bij het waterschap en trekker van het innovatieprogramma 'Klimaatadaptatie in de stad', maakt deel uit van het Blue Men Team. Blauw staat voor hiërarchie, macht, structuur en planning. De partijen waar de Blue Men werken (gemeente, Alliander, Breedband Arnhem, Vitens, Sita, waterschap), handelen vaak volgens deze principes. En dat moeten ze nu dus helemaal los laten. Lukt dat?

Inspirerende manier van werken

Marga: "Dat is best moeilijk. We moeten het niet gaan overnemen van de bewoners. En nee, projectlijstjes maken we niet!" Maar wat doen ze dan wel? Elke maand komt het team bij elkaar en deelt ideeën met elkaar. Marga vertelt dat het haar veel energie geeft. "Het is een inspirerende manier van werken waarbij het gebied centraal staat en je heel breed naar zo'n wijk kijkt. Het is nieuw en een leerschool voor ons allemaal! Helemaal volgens het principe van de Watervisie.

Ik ben nu als gids benoemd voor een drietal watergerelateerde onderdelen: de verdere inrichting van het park; het zichtbaar maken van water in de wijk en tenslotte regenwater afkoppelen van het riool. Dat is best wennen, want normaal zou het waterschap hier nooit trekker van zijn. De gemeente gaat over afkoppelen bijvoorbeeld, niet het waterschap. Best spannend, zo'n andere rol!"

Zaaifeest

Dat water veel in beeld is, blijkt ook uit de vele ‘likes' die het onderwerp kreeg tijdens het Zaaifeest dat op 21 maart plaatsvond en waarbij bewoners van de wijk kansrijke ideeën konden waarderen. Naast innovatieve ideeën voor de wijk is het ook vooral een sociaal project. Bewoner Maria vertrouwde Marga toe: "Weet je wat nu zo leuk is? Je hoort er weer helemaal bij!"

Water zichtbaar maken

Marga bedacht twee jaar geleden de ontwerpwedstrijd Waterspuwers: een aantrekkelijke manier om water terug te brengen in de wijk en regenwater af te koppelen van het riool. Deze actie was een succes (ruim 140 inzendingen waaronder veel scholen). Komt er ook een waterspuwer op het schoolplein in de wijk Coehoorn? Marga: "Tijdens de projectweek heb ik een gastles gegeven op school. Erg leuk en de school is erg betrokken. Ik heb ze in ieder geval op ideeën gebracht. We proberen op allerlei manier een beweging op gang te krijgen vanuit de wijk zelf. Wij gaan als overheid niet bepalen hoe zij het moeten doen."