Watermolencomplex Den Helder


Watermolencomplex Den Helder (Winterswijk)

Watermolencomplex Den Helder is hersteld. De watermolen, bestaande uit een oliemolen en een korenmolen, is gerestaureerd en voorzien van nieuwe waterraderen. Tevens wordt er nu door een van de raderen energie opgewekt. In de molengebouwen zijn door projectontwikkelaar H. Jansen drie unieke molenaarswoningen gerealiseerd, geschikt voor verhuur. De eigenaar van gasterij De Gulle Waard heeft de stuwrechten overgedragen aan het waterschap. Dit was de laatste stuw die nog in particulier bezit was. Het waterschap heeft de kademuren gerenoveerd en de stuw geautomatiseerd en de renovatie van de brug meegenomen in het bestek de werkzaamheden zijn in de zomer van 2016 afgerond.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Ronald Stapelbroek: r.stapelbroek@wrij.nl

Nieuwsbrieven uitvoering

De aannemer geeft tijdens de uitvoering elke maand een nieuwsbrief uit. U vind ze op deze pagina.