Start werkzaamheden op 29 maart 2016


Op 29 maart 2016 (direct na de paasdagen) start Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen met de werkzaamheden ten behoeve van het project ‘Renovatie Stuw Den Helder’. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot medio juli 2016.

De aannemer geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de vorderingen. Deze vindt u onder 'nieuwsbrieven' op de projectenpagina.