Partners

Gepubliceerd op 30 oktober 2014

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Winterwijk en projectontwikkelaar Hans Jansen werken nauw samen in dit project. De eigenaar van restaurant de Gulle Waard draagt het eigendom van de stuw en de stuwrechten over aan het waterschap. De gemeente neemt de brug over.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.


Provincie Gelderland
gemeente Winterswijk