Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 30 oktober 2014

Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Winterswijk en projectontwikkelaar Hans Jansen herstellen watermolencomplex Den Helder. Watermolencomplex Den Helder bestaat uit een oliemolen (Olliemölle), een korenmolen, een stuw en een brug over de Boven Slinge.

Watermolens

De beide watermolens, de oliemolen (Olliemölle) en de korenmolen zijn gerestaureerd.  Projectontwikkelaar Hans Jansen plaatste bij beide molens de waterraderen terug. Bij een van deze raderen wordt nu energie opgewekt. Hij realiseerde in de molengebouwen unieke molenaarswoningen die geschikt zijn voor de verhuur.

Stuw

Het waterschap herstelde de kademuren, het vloedbed en de stuw. De stuw is gemoderniseerd waardoor hij nu automatisch en op afstand te bedienen is. Uiteraard is het uiterlijk van de stuw passend bij de omgeving gebleven.

Stuwrechten

Het waterschap het het eigendom van de stuw en de stuwrechten over genomen van een particulier, de eigenaar van de Gulle Waard. Dat is bijzonder, want het was één van de laatste stuwen in Nederland die nog in particulier bezit was. Het stuwrecht is het recht om het water van een waterloop tot een bepaald peil op te stuwen (en daarmee het rad van een watermolen in beweging te brengen). Ooit mocht iedereen een watermolen of een stuw- of sluiswerk in een waterloop plaatsen, op voorwaarde dat anderen geen schade leden. Maar daar kwam verandering. Met de komst van het molenrecht werd ook stuwrecht ingesteld, vaak afgegeven door landheren. In de 20e eeuw is op veel plekken het stuwrecht afgekocht zodat beken rechtgetrokken, ‘genormaliseerd’ of ‘gekanaliseerd’ konden worden om de afwatering te verbeteren. Zie meer hierover bij 'historie'.

Brug

Gemeente Winterswijk was verantwoordelijk voor het herstel en onderhoud van de brug. Gelijktijdig met de renovatie van de stuw is de brug, die in slechte staat verkeerde, vervangen.  De brug is nu onderdeel van de openbare weg.