Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De uitvoering vindt plaats buiten de hoogwaterperiode en bovendien uitsluitend in de periode 15 maart -15 oktober 2015.