Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Op dijken zijn over grotere lengtes verharde inspectiepaden aanwezig. Deze paden zorgen ervoor dat de dijk goed geïnspecteerd en onderhouden kan worden en dat de dijk bij calamiteiten bereikbaar is voor (groot) materieel. Op de dijk in Zutphen bij het bedrijf Reesink was nog geen verhard onderhoudspad aanwezig.

140 Kilometer dijk

Zonder dijken zouden grote delen van Nederland onder water staan. Waterschap Rijn en IJssel heeft in zijn werkgebied de zorg voor 140 kilometer dijken en kaden. De dijken in ons werkgebied zijn in de loop van honderden jaren al vele malen verhoogd of versterkt. Het waterschap werkt voortdurend aan de veiligheid van de dijken. Zo wordt onder andere gecontroleerd of de dijken bij hoogwater voldoende stabiel zijn, plegen we onderhoud en begeleiden we werkzaamheden van derden zodat de stabiliteit van de dijk niet in gevaar komt. Daar waar nodig worden dijkverbeteringen uitgevoerd.