Planning en fasering

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

Eind 2016 heeft het Deltaplan Waterveiligheid het startsein gegeven voor de verkenningsfase. In de verkenningsfase zijn de technische mogelijkheden om de dijk te versterken onderzocht.

In oktober 2016 zijn we gestart met de planfase. In deze fase hebben we alle omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Denk hierbij aan onderzoek op het gebied van flora en fauna, bodem, natuurwaarden, archeologie, grondwaterkwaliteit etc. Tevens zijn we het gesprek met de omwonenden aangegaan, waarin we de dijkverbeteringen nader hebben toegelicht. Vervolgens hebben we in februari 2017 het Projectplan Waterwet in procedure gebracht. Dit projectplan is inmiddels vastgesteld door het waterschap. Op 7 november 2017 is het projectplan goedgekeurd door de provincie Gelderland.

In september 2018 starten we daadwerkelijk met de uitvoering. De werkzaamheden zullen in maart 2019 worden afgerond.