Dijkverbetering Pannerden-Loo


Het waterschap hecht grote waarde aan sterke dijken. Uit onderzoek is gebleken dat over een lengte van circa 250 meter bij Pannerden en 250 meter bij Loo de dijk iets minder sterk is dan de rest van de dijk van dijkring 48. Dijkverbetering Pannerden-Loo is daarom gestart.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Mathijs de Gier: m.degier@wrij.nl

Nieuws uit dit project