28 maart: Inloopavond

Gepubliceerd op 14 maart 2017

Voor de dijkversterking bij Pannerden - Loo houden wij op 28 maart een inloopavond.

gemaal_oude_rijn

Vanaf 16 maart tot en met 26 april 2017 liggen de stukken voor het projectplan Waterwet ter inzage.
Voor een toelichting of nadere informatie kunt u terecht op de inloopavond.

De volgende documenten liggen ter inzage en kunt u via www.overheid.nl bekijken:

het ontwerp-projectplan, de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling, het m.e.r.-beoordelingsbesluit, het ontwerp-besluit Ontgrondingenwet, het ontwerp-besluit Wet Natuurbescherming en de bekendmaking.

De informatieavond wordt gehouden in het Gemaal Oude Rijn aan de Deukerdijk 42 in Pannerden.


Trefwoorden