Feestelijke start dijkversterking Pannerden-Loo op 22 september

Gepubliceerd op 18 september 2017

Vrijdagmiddag 22 september om 13.00 uur vindt de officiële start plaats van het dijkversterkingsproject Pannerden-Loo. Naast betrokkenen vanuit de omgeving en overheden zijn ook de schoolkinderen van groep 7/8 van ’t Scathe uit Pannerden en Bernadette uit Loo aanwezig. Zij kregen afgelopen week een klimaatles van het waterschap en strijden op 22 september tegen elkaar op een klimwand.

Dijkversterkingsproject Pannerden-Loo is het eerste project van Waterschap Rijn en IJssel dat vanuit het landelijke Deltaprogramma Waterveiligheid (voorheen Hoogwaterbeschermingsprogramma) wordt uitgevoerd. Uit onderzoek bleek dat over een lengte van circa 250 meter bij Pannerden en 250 meter bij Loo de dijk iets minder sterk is dan de rest van dijkring 48. Dijkring 48 vervult een cruciale rol in de veiligheid van Oost-Nederland. Deze grensoverschrijdende dijk loopt langs de Rijn in Duitsland en de Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal in Nederland. Na een uitgebreide inventarisatie en gesprekken met de bewoners van Pannerden en Loo gaat het waterschap de komende tijd deze plekken versterken.

Klimaatlessen op school

Omdat we in een delta leven moeten we continu werken aan de bescherming tegen water. Het waterschap vindt het belangrijk dat ook de jongste bewoners van Pannerden en Loo hier besef van hebben. Daarom kregen de leerlingen van groep 7/8 van basisschool Bernadette en ’t Scathe afgelopen week een klimaatles waar ook de werkzaamheden aan Dijkring 48 nader werden toegelicht. Na afloop van de les gaven de leerlingen buiten op de schoolmuur met krijt aan hoe hoog het water zou komen te staan als de dijken breken. Dit sluit aan bij de landelijke actie #zohoog.

Streepje op gebouw in Loo
Leerlingen plaatsen krijtstreep op gebouw bij 2.00 mtr

Klimwand

Tijdens de feestelijke start op 22 september strijden de leerlingen tegen elkaar op een klimwand die voor de gelegenheid wordt geplaatst. De klimwand wordt regelmatig ingezet om bewustzijn voor hoogwater te vragen.