Goedkeuring Projectplan Pannerden-Loo

Gepubliceerd op 20 juli 2017

Het projectplan Waterwet voor Pannerden-Loo is door het waterschap en de provincie goedgekeurd.

Op 4 juli 2017 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel het projectplan Waterwet voor het project dijkversterking Pannerden-Loo definitief vastgesteld. Op 11 juli 2017 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland het besluit goedgekeurd en dit besluit samen met de ontgrondingsvergunning en vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming definitief vastgesteld. Op de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend.

De definitieve besluiten liggen van 20 juli tot en met 30 augustus ter inzage. Het besluit (pdf, 193 kB) van het algemeen bestuur en het definitieve projectplan Waterwet (pdf, 909 kB) kunt u nalezen.

Het definitieve besluit is ook te raadplegen op: www.overheid.nl

Wilt u alle stukken die betrekking hebben op het project inzien? Bekijk ze dan online.

Wellicht ook interessant voor u:


Trefwoorden