Interview familie Reijers

Gepubliceerd op 24 november 2016

Waterschap Rijn en IJssel verstevigt komend jaar de Rijndijk op twee locaties bij Loo en Pannerden.

Familie Reijers

In Loo gebeurt dat ter hoogte van het biologische landbouwbedrijf de Middelwaard van Martien en Mirjam Reijers. Een karakteristiek stukje natuur moet daarvoor in hun weiland verdwijnen, maar er worden ook nieuwe poelen in het land aangelegd. ‘De waterveiligheid wordt verbeterd en de biodiversiteit blijft gehandhaafd. Daar staan we helemaal achter.’

Toen Martien en Mirjam van de plannen hoorden, schrokken ze. De kolken en de strang bij de dijk hebben grote waarde voor hen. Ze zijn belangrijk voor de afwatering van hun weiland en er leven beschermde soorten als kamsalamanders en modderkruipers. ‘Onze eerste reactie was: “Oh nee, daar gaat weer een stuk van ons landschap”’, zegt Mirjam. ‘De wilgen en de vuurdoorns in de kolken vormen ieder seizoen een prachtige plek. Onze koeien liggen er ook graag.’ Martien: ‘Ik speelde er vroeger als kind al en nu doen onze zonen dat. De vegetatie en dieren die er van oorsprong voorkomen, zijn bovendien belangrijk voor de biodiversiteit in het gebied.’

Dijkversterking

Toch maakte de aanvankelijke scepsis al snel plaats voor medewerking aan de plannen. Ter hoogte van hun boerderij heeft de dijk over een lengte van 250 meter een zwakke plek als gevolg van kwelwater. Het waterschap onderzocht de verbeteropties. Door de kolken te dempen en de bomen te rooien wordt het probleem opgelost en is de waterveiligheid voor een groot gebied verbeterd. Mirjam: ‘Onze boerderij ligt buitendijks direct aan de Rijn. Gemiddeld een week per jaar worden we omgeven door water en moeten we in een bootje naar ons huis. Wij zijn zelf dus wel wat gewend. De rivier geeft en neemt. We kennen daardoor ook de kracht van het water en snappen daarom ook het belang van een dijkversterking. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we graag willen bijdragen aan de waterveiligheid in de Liemers. Samen met het waterschap hebben we de mogelijkheden voor natuurcompensatie, agrarisch natuurbeheer en afwatering bekeken. Dat is ons belang en daarin zijn we goed gehoord.’

Ecologische compensatie

Die natuurcompensatie komt er. Verder weg van de dijk worden in hun weilanden – deels gepacht van Staatsbosbeheer – vier oude, dichtgeslibde slootjes uitgediept zodat ze weer watervoerend worden. Dat is een ideale plek voor amfibieën als kamsalamanders, rugstreeppadden en modderkruipers om zich voort te planten. Iets verderop wordt een nog grotere poel met een glooiende helling aangelegd. Martien en Mirjam gaan ze beheren en onderhouden. ‘Het landschap voor onze deur zal ingrijpend veranderen, maar het fijnste is dat de waarde van unieke natuur onderkend wordt. De kans bestaat zelfs dat de compensatiemaatregelen de natuur in deze uiterwaard versterken. Wij gaan die ecologische ontwikkeling in elk geval met veel interesse volgen. Samen met onze zonen, want die zijn er ook erg in geïnteresseerd.’