Basisschoolleerlingen klimmen naar veilige plek tijdens feestelijke start dijkversterking Pannerden-Loo

Gepubliceerd op 22 september 2017

Meer dan 50 basisleerlingen waren samen met omwonenden en vertegenwoordigers van Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat vanmiddag in Loo aanwezig bij de feestelijke start van het dijkversterkingsproject Pannerden-Loo. Zij klommen op de klimwand naar een veilige hoogte.

Leerlingen Pannerden en Loo op klimwandFrank Wissing overhandigt prijs

Dit is het eerste project van Waterschap Rijn en IJssel dat vanuit het landelijke Deltaprogramma Waterveiligheid wordt uitgevoerd. Over een lengte van circa 250 meter bij Pannerden en 250 meter bij Loo is de dijk iets minder sterk is dan de rest van dijkring 48. Dijkring 48 vervult een cruciale rol in de veiligheid van Oost-Nederland. Deze grensoverschrijdende dijk loopt langs de Rijn in Duitsland en de Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal in Nederland. Na een uitgebreide inventarisatie en gesprekken met de bewoners van Pannerden en Loo gaat het waterschap de komende tijd deze plekken versterken.

Erik Kraaij van het landelijke Deltaprogramma Waterveiligheid: “In de landelijke opgave van 1.100 km te versterken dijken start Rijn en IJssel vandaag met de aanpak van de dijkopgave in haar beheergebied. Dit is een belangrijke eerste stap in het veilig houden van ons land tegen rivierwater uit Duitsland.”

Scholieren

De leerlingen van groep 7/8 van de basisscholen ’t Scathe uit Pannerden en Bernadette uit Loo hadden een belangrijke rol bij de opening. Zij kregen vorig week een klimaatles van het waterschap en streden tegen elkaar op een 6,50 meter hoge klimwand. Op de zijkanten van de klimwand staan waterstanden aangegeven. De kinderen klommen als het ware naar een veilige plek. De leerlingen van beide scholen krijgen van het waterschap binnenkort ook een excursie aangeboden naar het Watermuseum in Arnhem.

“We vinden het belangrijk dat ook kinderen zich bewust zijn van het feit dat we in een Delta leven. Het werken aan de dijken in Nederland is nooit klaar. We moeten continu werken aan de bescherming tegen water”, aldus heemraad Frank Wissink van waterschap Rijn en IJssel.