Start verkenningsfase

Vanmiddag(17 december 2015) hebben Erik Kraaij, programmadirecteur HWBP en Frank Wissink, heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel het startsein gegeven voor de verkenningsfase van de dijkversterking Pannerden-Loo. Hiermee heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de subsidiebeschikking afgegeven en kan officieel worden begonnen met dit project.

IMG_1542

Erik Kraaij (l) en Frank Wissink (r) voor het gebouw van het waterschap

Het project behelst twee dijkvakken van 250 meter in Pannerden en Loo, in totaal dus 500 meter dat moet worden aangepakt. De dijkvakken staan hoog op de ‘urgentielijst’ van het HWBP. Beide dijkvakken maken namelijk onderdeel uit van de voor het waterschap grootste dijkring 48 die bescherming biedt aan plaatsen als Zevenaar en Duiven.

Hoogste eisen
De dijken in het werkgebied van het waterschap verkeren in goede conditie en gaan al jaren mee. Een dijkring is echter zo sterk als de zwakste schakel. Daarom blijven we werken aan onze dijken, zodat ze blijven voldoen aan de hoogste eisen. In de verkenning wordt, in afstemming met de omgeving, onderzocht waar en op welke manier de dijken versterkt moeten worden.