Uitvoering is gestart

Gepubliceerd op 15 september 2017

Werkzaamheden Loo

Werkzaamheden Loo klei

Maandag 4 september is aannemer Van de Wetering gestart met de uitvoering van het project. De eerste twee weken voeren we de werkzaamheden in Loo uit. Deze bestaan uit het graven van de poelen voor de kamsalamander en de grote modderkruiper. Ook dempen we de strang met klei.

Vanaf 11 september leggen we de steunberm in Pannerden aan.

Vrijdag 22 september is er een feestelijke opening omdat het project Pannerden - Loo het eerste project is dat vanuit het Deltaprogramma Waterveiligheid (voorheen Hoogwaterbeschermingsprogramma) wordt gerealiseerd.