Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het project valt onder het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). In dit grootschalig programma van de Rijksoverheid en de waterschappen worden alle dijken in Nederland onderzocht en waar nodig verbeterd. Op deze manier zorgen we ervoor dat de dijken in Nederland op orde blijven en iedereen droge voeten blijft houden.

Daarnaast zal er nauw worden afgestemd en samengewerkt met de gemeenten in het gebied, namelijk gemeente Rijnwaarden en gemeente Duiven.