Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Eind 2015 heeft het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) met een subsidiebeschikking het startsein gegeven voor de verkenningsfase. In de verkenningsfase zijn de technische mogelijkheden om de dijk te versterken onderzocht.

In februari en maart 2016 zijn we het gesprek met de omgeving aangegaan. We hebben toegelicht welke oplossingen er mogelijk zijn en wat de vervolgstappen zijn.

Het projectplan Pannerden-Loo ligt vanaf 16 maart t/m 26 april 2017 ter inzage.

De uitvoering staat gepland voor medio 2017.