Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Zonder dijken ligt een groot deel van Nederland onder water. We kunnen dus niet zonder sterke dijken.  Het waterschap onderhoudt de dijken langs de grote en kleine beken en de rivieren de Rijn en de IJssel, om te zorgen dat de dijken van goede kwaliteit blijven. Uit onderzoek is gebleken dat over een lengte van circa 250 meter bij Pannerden en 250 meter bij Loo de dijk iets minder sterk is dan de rest van dijkring 48. Het waterschap gaat deze plekken dan ook komend jaar versterken.

Omdat de sterkte van de dijken ook een nationaal belang is, is door de Rijksoverheid en de waterschappen het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) opgericht. Dit programma moet er voor zorgen dat de dijken in Nederland op orde blijven. Het project Dijkversterking Pannerden-Loo valt onder het HWBP.