Afronding werkzaamheden in voorjaar 2014

Gepubliceerd op 17 februari 2014

De werkzaamheden bij Engbergen zijn zo goed als klaar. Stapstenen, vispassage en de fundering van het fietspad tussen depot Smithuus en de Engbergseweg zijn al voor de kerst 2013 aangelegd. Bij de huidige weersomstandigheden is het te nat om de afrondende werkzaamheden uit voeren. Dit zal daarom in het voorjaar van 2014 gebeuren.

Naar verwachting is het totale project in april 2014 klaar.