Update december 2013

Gepubliceerd op 18 juli 2013

Het grond- en graafwerk voor de ecologische inrichting van de Oude IJssel en de stapstenen is zo goed als gereed. Ook de vispassage in de Kleefse Graaf en de fiets- en voetgangersbruggen zijn klaar (zie ook het fotoalbum).

Verdere planning

De fundering van het fietspad tussen depot Smithuus en de Engbergseweg is vorige week aangelegd. Bij de huidige weersomstandigheden lukt het niet meer om het betonnen fietspad nog aan te brengen. Dit zal dan ook in het voorjaar van 2014 gebeuren.
Begin 2014 wordt de vrijkomende grond verwerkt op het naastliggende landbouwperceel en worden de inlaatvoorzieningen vanuit de Oude IJssel naar de stapstenen (verlagingen in wandel- en fietspad) aangelegd. Naar verwachting wordt het totale project in april 2014 opgeleverd.