Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

De Oude IJssel functioneert als ecologische verbindingszone. Meerdere plekken langs de rivier zijn natuurlijker ingericht. Zo ook in het bosrijke gebied Engbergen tussen Ulft, Gendringen en Anholt (Dl).

Springen tussen natuurgebieden

Langs de Oude IJssel bij Engbergen legden we stapstenen aan met een totale oppervlakte van ca. 10 ha. Ze dragen bij aan het realiseren van ecologische verbindingszones (EVZ's) en we kunnen er ook nog tijdelijk water parkeren in perioden met veel regen.

Vispassage en minder steile oevers

Bij Engbergen maakten we stuw Kleefse Graaf passeerbaar voor vissen en wordt 2,5 km oever langs de Oude IJssel natuurlijk ingericht. Natuurlijk betekent minder steil. Zo ontstaat er meer variatie in stroomsnelheid en maken we het planten en dieren in en om het water zo gemakkelijk mogelijk om te leven.

Genieten van de omgeving

De stapstenen zijn toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Zowel het fietspad als het voetpad zijn over een kleine afstand verlaagd aangelegd. In natte perioden (als er dus veel water in de stapsteen staat) fiets je hier door een laagje water. Ook het voetpad staat dan voor een klein gedeelte onder water. Men kan dan (net als de dieren) via stapstenen het voetpad vervolgen. Het fietspad maakt onderdeel uit van de fietsroute langs de Oude IJssel van Doesburg tot Bocholt en tot Anholt.