Groene Slingeplan Aalten


Groene Slingeplan Aalten

We maken de Slingebeek in de kern van Aalten aantrekkelijker voor natuur en recreatie. Tussen de stuw bij de Haarstsestraat en de Beeklaan/Van Heemskerckstraat leggen we vispassages aan en langs de beek kan straks gewandeld worden.

Foto's werkzaamheden

overlaat slingelaan
Stuw 1e Haartbrug
stuw 1e Haartbrug (2)
uitvoering werkzaamheden 20150605
uitvoering werkzaamheden 20150529
uitvoering werkzaamheden mei 2015
Vispassage Slingelaan sept 2015
Aanleg diverse wandelpaden

Waar is dit project?

Waar is dit project?

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Ronald Stapelbroek, r.stapelbroek@wrij.nl

Nieuws uit dit project

Nieuws uit dit project