Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 31 oktober 2014

Het Groene Slingeplan is een plan om de Slingebeek in de kern van Aalten recreatiever, beleefbaarder en ecologisch waardevoller te maken. In 2006 is al een deel uitgevoerd in de wijken De Hare/Haermansweijde. Nu wordt het deel globaal tussen de stuw bij de Haartsestraat en de Beeklaan/Van Heemskerckstraat aangepakt.

Stuwen passeerbaar voor vis

De twee stuwen/overlaten in dit traject worden vispasseerbaar gemaakt. De eerste is de stuw nabij de Haartsestraat, de tweede is de stuw/overlaat nabij de Slingelaan. Op dit moment kunnen de vissen in de Slinge niet van benedenstrooms naar bovenstrooms zwemmen in de kern van Aalten, want de stuwen houden ze letterlijk tegen. Het is belangrijk voor vissen dat ze tegen de stroom in, dus langs de stuwen, naar  bovenstrooms kunnen zwemmen. Daar zijn namelijk vaak de paaigronden.

Wandelen

Over deze gehele lengte van de beek op het hierboven genoemde tracé kan straks gewandeld worden. Dat kan over nieuwe maar ook bestaande voetpaden en stoepen.