Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 17 oktober 2014

De Boven Slinge meanderde (slingerde) vroeger vrij door het gebied. De beek was toen veel dynamischer dan nu. Daardoor kregen de natuurlijke processen meer kans en was er door o.a.uitschuring en aanzanding een grote variatie in stroomsnelheden, oevers en bodem. Juist deze dynamiek en variatie is van belang voor flora en fauna.

Dynamiek weer terug

Door rechttrekken en verruiming van het profiel van de beek en het aanbrengen van vaste overlaten (stuwen) is de dynamiek grotendeels verdwenen en zijn barrières ontstaan die het vis onmogelijk maken de beek op te trekken. Het waterschap wil door herinrichting de dynamiek van de beek, binnen de huidige normen van waterveiligheid, een impuls geven. Door deze herinrichting zullen het Aalbrinkbos en het Stemerdinkbos mooier op elkaar gaan aansluiten en worden de aanwezige mogelijkheden voor het tijdelijk parkeren van water in het beekdal optimaal benut.