Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 17 oktober 2014

Gronden

In het projectgebied zijn gronden aangekocht voor dit project. Door middel van een vrijwillige kavelruil is een gebied ontstaan waar ruimte is voor een combinatie van natuur- en waterdoelen. Hiervoor hebben  Natuurmonumenten, een particulier landgoed en het waterschap samen een inrichtingsplan opgesteld.

Building with nature

Bij de inrichting is het principe van ‘building with nature’ toegepast. Er worden dan kleinschalige ingrepen in het stroomprofiel van de beek getroffen waardoor morfologische processen als uitschuring en aanzanding op gang komen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van obstructies in de vorm van dood hout, boom/stobbe. Door deze processen ontstaat variatie in stroomprofiel, stroomsnelheid en bodemsubstraat. Deze variatie leidt tot verbetering van de ecologische kwaliteit. Dit is een geleidelijk en natuurlijk proces dat we nauwlettend volgen.