Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 17 oktober 2014

Gronden

In het projectgebied zijn gronden aangekocht voor dit project. Door middel van een vrijwillige kavelruil is een gebied ontstaan waar ruimte is voor een combinatie van natuur- en waterdoelen. Hiervoor hebben  Natuurmonumenten, een particulier landgoed en het waterschap samen een inrichtingsplan opgesteld. Het is inrichtingsplan kunt u bekijken in de officiële bekendmaking. In het plan mag  de Boven Slinge weer gaan meanderen, er komt ruimte is voor natuurlijke processen als uitschuring en aanzanding, de bestaande overlaten worden passeerbaar voor vissen en er komt ruimte voor waterberging.

Building with nature

Hierbij wordt het principe van ‘building with nature’ toegepast. Er worden dan kleinschalige ingrepen in het stroomprofiel van de beek getroffen waardoor morfologische processen als uitschuring en aanzanding op gang komen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van obstructies in de vorm van dood hout, boom/stobbe. Door deze processen ontstaat variatie in stroomprofiel, stroomsnelheid en bodemsubstraat. Deze variatie leidt tot verbetering van de ecologische kwaliteit. Dit is een geleidelijk en natuurlijk proces dat we nauwlettend gaan volgen.