Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Op deze pagina staat meer informatie over de manier van werken in dit project. Wat is die manier van werken en waarom is hiervoor gekozen?

Interactief gebiedsproces

In een interactief proces komen de wensen en ideeën van verschillende partijen op tafel. Deze kunnen worden gecombineerd met elkaar en met de bestaande opgave. Samen met het gebied worden oplossingsrichtingen geformuleerd. Het waterschap is trekker van dit proces. Het project wordt medegefinancierd door de Provincie Gelderland.

Veel ruimte of vaag?

Door een interactief gebiedsproces hopen wij te komen tot een plan waarin zowel landbouw, water, natuur, recreatie, cultuurhistorie, landschap en leefbaarheid goed tot hun recht komen. De plannen krijgen in dit proces pas gaandeweg vorm. Zo zorgen we ervoor dat de wensen en ideeën in het gebied zo goed mogelijk meegenomen kunnen worden in de plannen. Aan de andere kant zorgt dit ervoor dat de plannen in het begin voor veel betrokkenen erg vaag kan blijven. Naar mate het proces vordert zullen de plannen steeds concreter worden. De plannen worden op gezette tijden met het gebied teruggekoppeld. Onder ‘planning en fasering' is meer te lezen over het proces.

Baakse Beek- Veengoot

De manier van werken sluit helemaal aan bij het interactieve gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Baakse Beek- Veengoot.