Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Bescherming

Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel werken intensief samen aan de inrichting van de IJsselkade. Een belangrijk onderdeel daarin is de waterkering langs de IJsselkade die de stad beschermt tegen overstromingen. De waterkering moet voldoen aan nieuwe normen die vanaf 2017 van kracht zijn. Maar is het daarvoor noodzakelijk om nu de waterkering te verhogen?

Het waterschap onderzoekt of de verhoging van de waterkering nu al nodig is. Daarnaast onderzoekt het waterschap, in het geval verhoging nu niet noodzakelijk is, of het wenselijk is de waterkering te vervangen tijdens de herinrichting van de IJsselkade of pas over enkele decennia als de kering het einde van de levensduur bereikt heeft.

Uitbreidbaar

Gezien de eisen die aan de veiligheid worden gesteld en de onzekerheden in de klimaatontwikkeling, maakt het waterschap bij vervanging van de waterkering deze uitbreidbaar. De waterkering kan dan, wanneer dat noodzakelijk is in verband met bijvoorbeeld klimaatontwikkeling relatief eenvoudig uitgebreid worden om de stad ook in de toekomst te blijven beschermen tegen hoogwater. Het waterschap houdt daarbij, waar mogelijk, rekening met de uitdrukkelijke wens van de gemeente en haar bewoners om de waterkering zo minimaal mogelijk op te hogen.