Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt de mogelijkheden van windenergie. We willen 100% energieneutraal worden. Om dat te behalen, moeten we alle energiemogelijkheden benutten. Ook windenergie. Hiervoor verkennen wij de gronden die ons eigendom zijn, zoals terreinen op en om de rioolwaterzuiveringen.

Het waterschap heeft nog geen besluit genomen over op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd gaan worden. Ook staat het totale aantal windturbines niet vast. We gaan eerst bij alle potentiele locaties met de omwonenden en de gemeente in gesprek. Etten, Zutphen en Duiven zijn drie van de locaties die geschikt lijken voor windenergie. Daar doorlopen we nu dit proces. Begin 2017 wordt meer duidelijk over of, waar en hoeveel windmolens we uiteindelijk willen realiseren.

Olburgen

olburgen

Het terrein van de rioolwaterzuivering in Olburgen is geschikt voor maximaal 2 windmolens.

Duiven

zuivering duiven

Het terrein van de rioolwaterzuivering, gelegen op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven is geschikt voor maximaal 2 windmolens.

Etten

Visualisatie Etten - Gaanderenseweg V2

Het terrein rondom de rioolwaterzuivering in Etten is een van de locaties die nader onderzocht wordt. Lees hieronder  meer over de locatie Etten.

Zutphen

windmolen 3

Op de dijk langs het Twentekanaal tussen Eefde en Zutphen is ruimte voor één windmolen. Lees hieronder meer over de locatie Zutphen.

100% energieneutraal

Het waterschap zet in op duurzame energie opwekking en - gebruik in de regio. Wij willen 100% energie neutraal worden. Ook landelijk hebben alle overheden, dus ook ons waterschap, afgesproken dat ze 40% duurzame energie willen opwekken in 2020.

Lees meer

Veel gestelde vragen

Lees het antwoord op veel gestelde vragen over windenergie. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom windenergie?

Om 100% energieneutraal te zijn, moeten alle energiemogelijkheden benut worden. Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan onze doelen.

Lees meer over het waarom.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over een van de potentiele locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369369.

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.