Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel wil 100% energieneutraal worden. Dat wil zeggen, dat we evenveel energie duurzaam willen opwekken, als dat we verbruiken. Om dat te behalen, zetten we in op de energiemix: biogas, waterkracht, zonne-energie. En ook windenergie. Momenteel verkennen wij de gronden die ons eigendom zijn, zoals terreinen op en om de rioolwaterzuiveringen.

Het waterschap heeft nog geen besluit genomen over op welke locaties daadwerkelijk windprojecten gerealiseerd gaan worden. Ook staat het totale aantal windmolens niet vast. We gaan eerst met de omwonenden en de gemeente in gesprek. De terreinen van de rioolwaterzuiveringen bij Duiven, Etten, Olburgen/Rha en Zutphen lijken geschikte locaties voor windenergie. Daar doorlopen we nu deze verkenning. In maart 2017 neemt het algemeen bestuur van het waterschap een besluit over of, waar en hoeveel windmolens we uiteindelijk willen realiseren.

Olburgen

olburgen

Het terrein van de rioolwaterzuivering in Olburgen lijkt geschikt voor maximaal 2 windmolens.

Duiven

zuivering duiven

Het terrein van de rioolwaterzuivering, gelegen op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven lijkt geschikt voor maximaal 2 windmolens.

Etten/De Pol

Visualisatie Etten - Gaanderenseweg V2

Het terrein rondom de rioolwaterzuivering De Pol in Etten is één van de locaties die nader onderzocht wordt. Lees hieronder  meer over de locatie Etten.

Zutphen

windmolen 3

Op de dijk langs het Twentekanaal tussen Eefde en Zutphen lijkt geschikt voor één windmolen. Lees hieronder meer over de locatie Zutphen.

100% energieneutraal

Het waterschap zet in op duurzame energie opwekking en - gebruik in de regio. Wij willen 100% energie neutraal worden. Ook landelijk hebben alle overheden, dus ook ons waterschap, afgesproken dat ze 40% duurzame energie willen opwekken in 2020.

Lees meer

Veel gestelde vragen

Lees het antwoord op veel gestelde vragen over windenergie. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom windenergie?

Om 100% energieneutraal te zijn, moeten alle energiemogelijkheden benut worden. Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan onze doelen.

Lees meer over het waarom.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over een van de potentiele locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369369.

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.