Wat staat er in een locatieplan?

In de locatieplannen worden maatschappelijke, financiële, ruimtelijke (vergunningen) en technische aspecten nader uitgewerkt. Naar verwachting op 14 maart 2017 neemt het algemeen bestuur van het waterschap een besluit over deze locatieplannen. Daarna starten eventuele formele procedures.