Wat staat er in een locatieplan?

In de locatieplannen worden maatschappelijke, financiële, ruimtelijke (vergunningen) en technische aspecten nader uitgewerkt. Naar verwachting maart 2017 eemt het Algemeen Bestuur van het waterschap een besluit over deze locatieplannen. Daarna starten eventuele formele procedures.