Wat is de verdere (formele) procedure?

Er is nog geen formele procedure gestart.

De planning van het proces is in hoofdlijnen:

  • Juni - december 2016:

Overleg met de omwonenden, de gemeente en met de provincie. U kunt uw belangen en uw mening kenbaar maken bij het waterschap. Het waterschap zal u voortdurend op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en nodigt u uit voor bijeenkomsten en gesprekken.

  • December - maart 2017

Opstellen van vier locatieplannen door het waterschap. Hier worden alle technische, financiele, maatschappelijke en ruimtelijke (vergunningen) aspecten op een rij gezet. Dit gebeurt voor alle vier mogelijke locaties: Duiven, Etten/ De Pol, Olburgen/Rha en Zutphen. Aan de hand hiervan zal het algemeen bestuur van het waterschap een besluit nemen.

  • Maart 2017:

Het algemeen bestuur van het waterschap neemt op de (openbare) vergadering van 14 maart 2017 een beslissing over of, en waar zij door wil gaan met windmolens. Basis hiervoor zijn de locatieplannen. Mocht er gekozen worden voor een locatie, zal een formele procedure gestart worden met desbetreffende gemeente. Als er geen locatie gekozen wordt, eindigt hier de verkenning van windenergie van het waterschap.

  • Eventueel later in 2017 (als locaties gekozen zijn):

De gemeente neemt een besluit over het principeverzoek van het waterschap. Als de gemeente instemt, zal het waterschap een milieueffectrapport laten maken, waarin alle effecten op de omgeving en op de natuur in beeld worden gebracht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover op verschillende momenten hun zienswijze geven en invloed uitoefenen.

Als het waterschap besluit door te gaan, start de gemeente de formele procedure(s) voor het veranderen van het bestemmingplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Belanghebbenden kunnen indien gewenst hierop inspreken, bezwaar aantekenen en in beroep gaan bij de rechter.