Zoeken

Hoe zit het met de overlast van geluid en wat zijn de Nederlandse normen?

De draaiende rotorbladen maken een licht zoevend geluid. Dit geluid is niet constant en de sterkte hangt af van de windsnelheid. Er zijn wettelijke normen voor de hoeveel geluid die windturbines mogen maken. Daarom staan windturbines altijd op ongeveer minimaal 400 meter van de dichtstbijzijnde huizen. Op die afstand hoor je ongeveer evenveel geluid als van een koelkast.

Het Waterschap gaat uit van de landelijke wettelijke normen voor geluid van windturbines. De wettelijke grenswaarde bedraagt 47 dB Lden (gemiddeld over een etmaal) en 41dBLden in de nachtperiode.

Voor meer informatie en uitleg over deze normering verwijzen wij naar het Kennisbericht geluid van Windturbines, uitgevoerd door o.a. het RIVM, ECN, GGD-GHOR Nederland en Rijksuniversiteit Groningen. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/07/22/bijlage-1-pilot-kennisplatform-windenergie-kennisbericht-geluid-van-windturbines