Zoeken

Waarom is het terrein rondom de rioolwaterzuivering in Duiven een geschikte locatie voor het opwekken van windenergie?

Bij het zoeken naar geschikte locaties voor duurzame energie, richten wij ons op diverse locaties waar wij eigenaar van de gronden zijn, zoals onze rioolwaterzuiveringen.

Het waterschap heeft haar eigendommen laten onderzoeken op mogelijkheden en belemmeringen voor windenergie. Daarbij is rekening gehouden met noodzakelijke wettelijke afstand tot o.a. woningen, natuur en hoogspanningsleidingen. Het blijkt dat vier locaties, waaronder andere de locatie op de waterzuivering in Duiven, geschikt zouden kunnen zijn voor windenergie. In Duiven zou op de grond van het waterschap maximaal twee molens kunnen staan. Zie ook de Quick scan windenergie locatie Duiven.