Zoeken

Wat vindt de provincie van dit plan? Wat staat er in de Gelderse Windvisie?

Provinciale Staten van Gelderland hebben in 2014 De Gelderse Windvisie vastgesteld. De locatie Etten ligt in een gebied dat niet is uitgesloten voor windenergie. Op de website van de provincie vindt u de volledige windvisie http://www.gelderland.nl/4/energietransitie/Projecten-energietransitie-uitgelicht/Windvisie-voor-Gelderland.html.