Zoeken

Hoe zit het met milieuonderzoek en een eventueel MER (Milieu Effect Rapport).

In een later stadium zal de gemeente Oude IJsselstreek bepalen welke milieuonderzoeken moeten worden uitgevoerd en of dat in de vorm van een MER moet. Onderwerpen die in ieder geval onderzocht moeten worden zijn:

  • Elektriciteitsproductie en milieuvoordeel
  • Landschap en visuele aspecten
  • Geluid
  • Schaduw
  • Externe veiligheid
  • Bodem, archeologie en water.
  • Ecologie