Zoeken

Wat als er over 15 jaar geen molen meer te koop is die binnen dit gebied past? Is dit opgenomen in de financiële overwegingen?

De kans bestaat dat er in de toekomst nieuwe of andere duurzame energiebronnen op de markt zijn. Of er over 15 jaar een vervangende molen wordt geplaatst zal dan onderzocht en besloten moeten worden.