Zoeken

Hoe meet je draagvlak en hoe gaat het waterschap daar mee om?

We willen weten waarom mensen voor of tegen windenergie zijn. Het gaat niet alleen over standpunten maar juist ook om achterliggende vragen, zorgen en belangen. Door de vrees en zorg te begrijpen kunnen we zoeken naar oplossingen. Dit gaan we doen op basis van gesprekken en overleg met omwonenden en belangengroepen. De ervaringen uit deze gesprekken worden onderdeel van onze locatieplannen waarin de maatschappelijke, financiële, technische en ruimtelijke (bijv. vergunningen) haalbaarheid wordt afgewogen.