Hoeveel windenergie heeft het waterschap nodig?

Het waterschap wil 100% energieneutraal worden. Het waterschap verbruikt jaarlijks ongeveer 32 miljoen kWh aan elektriciteit (net zoveel als het gebruik van 9.000 huishoudens) en circa 80.000 Giga Joules aan brandstoffen zoals aardgas en diesel. Het waterschap wekt inmiddels ruim 20% van deze energie duurzaam op door de vergisting van zuiveringsslib (biogas). Om de duurzame doelstellingen te halen, moeten alle energiemogelijkheden benut worden, zoals zonne-energie, windenergie, biogas en energie uit stromend water (waterkracht). Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan deze doelen. Eén windmolen levert ongeveer 6 miljoen kWh per jaar (net zoveel als het verbruik van 1700 huishoudens). Naast de energie die het waterschap nu al opwekt uit biogas, kan zij met 4 tot 5 windmolens 100% energieneutraal worden.