Zoeken

Hoe zit het met de financiële aspecten? Gaan alle opbrengsten terug het gebied in?

Het waterschap is bereid om de voordelen die behaald worden met windenergie te bespreken en te delen met het gebied. Hoe en hoeveel dit is, gaan we in de businesscase samen met het gebied uitwerken. Vast staat dat we op zoek zijn naar vormen van samenwerking en participatie.