Worden alle locaties voorgelegd aan bestuur?

Ja, alle 4 onderzoeklocaties worden aan het bestuur voor besluitvorming voorgelegd.