Wat is een locatieplan?

In de locatieplannen worden maatschappelijke, financiële, ruimtelijke (vergunningen) en technische aspecten nader uitgewerkt. Naar verwachting eind van het jaar neemt het Algemeen Bestuur van het waterschap een besluit over deze locatieplannen. Daarna starten eventuele formele procedures.