Zoeken

Mocht ik met het waterschap mee denken en zelfs participeren in het plan, verspeel ik daarmee mijn rechten op bezwaar en beroep?

Nee, u bent te allen tijde vrij om bezwaar aan te tekenen, een formele zienswijze in te dienen of schade te claimen. We vinden het belangrijk om met u over uw belangen in gesprek te zijn. In een eventuele formele procedure kunt u gewoon bezwaar maken, ongeacht uw rol of mening in het voorstadium van oriëntatie.