Wat zijn de nadelige effecten op de natuur?

Windmolens kunnen schadelijk zijn voor vogels en vleermuizen. Daarom wordt voorafgaand aan elk plan goed onderzocht of deze eventuele schade niet te groot is. Overigens blijkt uit onderzoek dat windmolens verantwoordelijk zijn voor minder dan 1% van alle vogelslachtoffers. Katten, botsingen met ramen in gebouwen, hoogspanningskabels en de jacht richten de meeste schade aan.